Български тълковен речник

Дума Описание
прислужвам прислужваш, несв. Изпълнявам дейност на слуга, прислужник.