Български тълковен речник

Дума Описание
приложим приложима, приложимо, мн. приложими, прил. Който може да бъде приложен. Тези предложения са приложими. // същ. приложимост, приложимостта, ж.