Български тълковен речник

Дума Описание
приличам приличаш, несв.; на кого/на какво. Имам прилика с някого, с нещо; изглеждам като някого, нещо. Приличам на родителите си. Приличам на бременна. Приличам на слон. • Прилича ми. 1, За облекло — отива ми, изглеждам добре в него. Тази шапка ми прилича. 2. В съгласие съм с добрите нрави. Не ти прилича на възрастта. • На нищо не прилича! Разг. Възклицание за израз на недоволство, негодувание.