Български тълковен речник

Дума Описание
приемник мн. приемници, м. 1. Човек, който приема, наследява една работа от друг. 2. Спец. Кръстник.
приемник мн. приемници, (два) приемника, м. Апарат, който приема радио- или телевизионно излъчване.