Български тълковен речник

Дума Описание
прекомерен прекомерна, прекомерно, мн. прекомерни, прил. Който е извън мерките; извънреден, прекален. Прекомерни усилия. // същ. прекомерност, прекомерността, ж.