Български тълковен речник

Дума Описание
преднамерен преднамерена, преднамерено, мн. преднамерени, прил. Който е предварително обмислен, насочен за постигане на някаква цел, намерение (обикн. лоши). Преднамерена постъпка.