Български тълковен речник

Дума Описание
потисник мн. потисници, м. Този, който потиска (в 1 знач.). // прил. потиснически, потисническа, потисническо, мн. потиснически. Потиснически режим.