Български тълковен речник

Дума Описание
послужвам послужваш, несв. и послужа, св.; на кого/на какво. Служа, необходим съм в определен случай с конкретна цел. Ще ми послужиш за примамка. 2. Служа кратко време.