Български тълковен речник

Дума Описание
полировка само ед. 1. Полиране. Трябва да пристъпя към полировка. 2. Полирана повърхност. Развалям полировката. 3. Вещество за полиране. Купувам полировка. // прил. полировъчен, полирбвъчна, полирбвъчно, мн. поли-ровъчни. Полировъчна машина.