Български тълковен речник

Дума Описание
покровителствен покровителствена, покровителствено, мн. покровителствени, прил. Който изразява покровителство; самоуверено-снизходителен. Покровителствен тон.