Български тълковен речник

Дума Описание
подоходен подоходна, подоходно, мн. подоходни, прил. Който се определя според дохода.