Български тълковен речник

Дума Описание
перушина само ед. 1. Съвкупността от перата на птица. 2. Много пера. Петлите се сбиха и наоколо се разхвърча перушина. // прил. перушинен, перушинена, перушинено, мн. перушинени. • Оскубвам перушината (на някого). Наказвам много строго.