Български тълковен речник

Дума Описание
паяк мн. паяци, (два) паяка м. 1. Членестоного дребно животно, което се храни с насекоми, улавяни с изплетената от него мрежа. 2. Разг. Превозно средство, приспособено за извозване на неправилно паркирани автомобили. 3. Разг. Приспособление, което подпомага прохождането на бебетата. // прил. паяков, паяко-ва, паяково, мн. паякови (в 1 знач.).