Български тълковен речник

Дума Описание
паша само ед. 1. Пасене. 2. Местност, където пасат животните; пасище. 3. Растителността, която пасат животните. Богата паша. 4. За пчели - събиране на цветен прашец и нектар за производство на мед.
паша мн. паши, м. Титла на военно или гражданско лице в някои мохамедански страни.