Български тълковен речник

Дума Описание
папрат папратта, мн. папрати, ж. Тревисто растение без цветове и семена, с перести листа, което се размножава чрез спори. Орлова папрат. // прил. папратов, папратова, папратово, мн. папратови.