Български тълковен речник

Дума Описание
отрошвам отрошваш, несв. Отрошавам.