Български тълковен речник

Дума Описание
отпращам отпращаш, несв. и отпратя, св. 1. Кого/какво. Пращам на друго място. Отпрати децата в другата стая. 2. Насочвам към друг източник. Текстът отпраща към митологията. 3. Разг. Кого. Изгонвам, не позволявам на нежелан човек да влезе. Отпрати я, не искам да я виждам.