Български тълковен речник

Дума Описание
откъде нареч. От кое място; от коя посока. Откъде мина? • Откъде накъде. По каква причина, защо.
откъде съюз. Въвежда косвен въпрос — от кое място, от коя страна. Не видях откъде дойде.
откъде предлог. Диал. Откъм. Откъде гората се чу птича песен.