Български тълковен речник

Дума Описание
открадвам открадваш, несв. и открадна, св. 1. Какво. Извършвам кражба. 2. Остар. Кого. Отвличам тайно мома, за да се оженя за нея. 3. Прен. Отделям малко време. Откраднах пет минути, за да се видим.