Български тълковен речник

Дума Описание
отдих само ед. 1. Време за възстановяване от работа; кратка почивка. След кратък отдих продължиха работата си. 2. Свободен от служебни ангажименти период; почивка. Дом за отдих.