Български тълковен речник

Дума Описание
отдавна нареч. 1. Преди много време. Ходил съм там отдавна. 2. От дълго време насам. Отдавна не съм го виждал.