Български тълковен речник

Дума Описание
отборен отборна, отборно, мн. отборни, прил. Който се отнася до отбор. Отборно класиране.