Български тълковен речник

Дума Описание
осезание само ед. Възприемане на предметите чрез допир до тях.