Български тълковен речник

Дума Описание
огражданявам се огражданяваш се, несв. и огражданя се, св. Разг. 1. Ставам гражданин, заживявам в град. 2. Повеждам съобразен с градските норми живот.