Български тълковен речник

Дума Описание
огневи огнева, огнево, мн. огневи, прил. Спец. Който е свързан със стрелба. Огнева точка. • Огнева линия. Място на бойното поле, където се води стрелбата.