Български тълковен речник

Дума Описание
обявление мн. обявления, ср. Обява.