Български тълковен речник

Дума Описание
облещвам се облещваш се, несв. и облещя се, св. 1. Заставам с широко отворени очи. 2. Прен. Разг. Скарвам се остро, отговарям сърдито и кресливо. Като му се облещих, омекна. 3. Прен. Светя, белея. Слънцето се облещи сред небето. • Облещвам очи. Отварям широко очи (обикн. от страх, ужас).