Български тълковен речник

Дума Описание
облага мн. облаги, ж. Полза, печалба, изгода. Извличам облаги от положението си.