Български тълковен речник

Дума Описание
неутолим неутолима, неутолимо, мн. неутолими, прил. Който не може да се утоли; ненаситен. Неутолима жажда. // същ. неутолимост, неутолимостта, ж.