Български тълковен речник

Дума Описание
непригоден непригодна, непригодно, мн. непригодни, прил. Който не може да бъде използван поради липса на качества. Непригоден за работа апарат. // същ. непригодност, непригодността, ж.