Български тълковен речник

Дума Описание
непреклонен непреклонна, непреклонно, мн. непреклонни, прил. Който не променя позицията си под нечие въздействие; твърд, непоколебим. Непреклонен пред молбите и. // същ. непреклонност, непреклонността, ж.