Български тълковен речник

Дума Описание
незнание мн. незнания, ср. Липса на знание поради недоученост или неосведоменост. По незнание е пропуснал да дойде на срещата.