Български тълковен речник

Дума Описание
насън нареч. 1. По време на сън. Насън мечтае за далечни страни. 2. Ирон. Никога.