Български тълковен речник

Дума Описание
настойчив настойчива, настойчиво, мн. настойчиви, прил. 1. Който много настоява; упорит, твърд. Настойчив човек. 2. Настоятелен, който изисква някакво действие. Настойчива молба. // същ. настойчивост, настойчивостта, ж.