Български тълковен речник

Дума Описание
населявам населяваш, несв. Живея в определено място, негов обитател съм. Много животни населяват нашите гори.