Български тълковен речник

Дума Описание
насаме нареч. Без свидетели, без да присъстват други лица. Трябва да говорим насаме.