Български тълковен речник

Дума Описание
напосоки нареч. Както ми хрумне, по случайност. Говоря напосоки. Тръгвам напосоки.