Български тълковен речник

Дума Описание
накокошиня се накокошиниш се, мин. св. накокошиних се, мин. прич. накокошинил се, св. — вж. накокошинвам се.