Български тълковен речник

Дума Описание
мулетар мулетарят, мулетаря, мн. мулетари, м. Човек, който кара муле. // прил. мулетарски, мулетарска, мулетарско, мн. мулетарски.