Български тълковен речник

Дума Описание
могъщество само ед. Голяма сила, власт, влияние. При цар Симеон България постига духовно могъщество. // прил. могъществен, могъществена, могъществено, мн. могъществени.