Български тълковен речник

Дума Описание
мисионерка мн. мисионерки, ж. Жена мисионер.