Български тълковен речник

Дума Описание
миниатюр обикн. ед. Модел на предмет в умален размер.