Български тълковен речник

Дума Описание
милиция само ед. Истор. По време на комунистическата власт — полиция.