Български тълковен речник

Дума Описание
медиана мн. медиани, ж. Спец. В математиката — част от права линия, която съединява един от върховете на триъгълника със средата на срещулежаща страна.