Български тълковен речник

Дума Описание
маузер маузери, (два) маузера, м. Вид военен автоматичен пистолет.