Български тълковен речник

Дума Описание
мазнина мн. мазнини, ж. Маслено вещество; мас, лой, тлъстина, масло. Животински мазнини.