Български тълковен речник

Дума Описание
лошота само ед. Проява на лош.