Български тълковен речник

Дума Описание
листа мн. листи, ж. 1. Списък на кандидати за избиране при политически или други избори. Изборна листа. Кой води листата на демократическата партия? 2. Лист с меню в ресторант. Разглеждам листата.