Български тълковен речник

Дума Описание
лисица мн. лисици, ж. 1. Хищен бозайник от семейство кучета с оранжева козина и дълга пухкава опашка, с удължена остра муцуна и ценна кожа. Лисицата отнесе две кокошки и тръшна три. Хитрата лисица срещна Еж-ко Бежко. 2. Прен. Обработена кожа на това животно, която може да се носи като яка, както и палто, шапка от такава кожа. Купих си една лисица. Слагам си лисицата. 3. Прен. Хитър, лукав, лъстив човек. Каква лисица е тя! 4. Прен. В селска каруца — две извити дървета, които съединяват задната ос с опашката. // прил. лисичи, лисича, лисиче и лисичо, мн. лисичи. Лисича шапка. Лисича дупка. Лисичи поглед. // същ. умал. лисичка, мн. лисички, ж. • Като лисица. Много хитър, лукав. • Лисици да ловиш. Разг. За много задимено място.