Български тълковен речник

Дума Описание
леконравен леконравна, леконравно, мн. леконравни, прил. Който се отличава с лек нрав; развратен. Има отношения с леконравни жени.